عضویتـــ

Search
Close this search box.

عضویتــــ

Search
Close this search box.

پشتیبانـــی

ویدیو

زندگی سخته . تورم هست . اما من یاد گرفتم که کنترل مالی زندگیم رو دستم بگیرم و با روش های جدید برای اینده م هم میتونم پس انداز کنم .من اموزش میبینم تا هرچیزی که سیستم اموزشی بهم یاد نداده رو خودم بسازم .  من دارم تو محدودیت ها ستاره میشم .