عضویتـــ

Search
Close this search box.

عضویتــــ

Search
Close this search box.

پشتیبانـــی

ویدیو

 دنیای ثروت ترسهای خودش رو داره .اما  ترس های من تموم شدن .  من نه دیگه از مالیاتها میترسم و نه  دیگه سردرگمم که چطور از ثروتم محافظت کنم .  . من میدونم که کدوم منطقه ها قراره در اینده  بیشتر رشد کنند. من بیزینس های کوچیک رو  میخرم و  دارایی های من جند برابر گذشته دارن رشد میکنند .